Blog: update UMCU

Beeld Martine van der Voort

Het is alweer een paar weken geleden dat het nieuws van de procedurefout bij ICSI-behandelingen in UMCU naar buiten kwam. Het nieuws sloeg in als een bom. Inmiddels lijkt het stof wat neergedaald en lees je nog maar incidenteel iets over wat er is voorgevallen. Maar zoals zo vaak bij nieuwsberichten: als de kranten al lang en breed bij het oud papier liggen en het geen nieuws meer is, zijn de pijnlijke gevolgen voor de betrokkenen nog dagelijks voelbaar.

Direct getroffenen

Na de eerste schrik hebben meerdere direct getroffenen contact gezocht met Freya. Mijn collega’s José, Judy en ik spreken met de paren. Ik ben blij dat ze ons weten te vinden, want Freya biedt graag een luisterend oor in deze onzekere tijd. We wijzen ook de weg als ze vragen hebben of actie willen ondernemen. Daarnaast kunnen wij door deze contacten nog beter hun belangen behartigen, door gerichte vragen te stellen aan de medische staf van het UMC.

Onzekerheid, angst, twijfel

We nemen de tijd voor de gesprekken. Stuk voor stuk zijn het gesprekken die ons raken. De onzekerheid, de angsten, de twijfels worden pas echt duidelijk als je uit eerste hand hoort hoezeer de mensen zijn geraakt. Onvoorstelbaar moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes waarvan de consequenties niet altijd zijn te overzien.

Lijdzaam afwachten

Soms ook valt er niets te kiezen, en kun je niets anders dan afwachten. Zoals dit geldt voor de mannen (paren) die te horen hebben gekregen dat hun zaad mogelijk betrokken was de bevruchting van een eicel van een andere vrouw. Zij krijgen een boodschap mee maar huis waar ze mee te leven hebben. Ze hebben niet de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op de onzekerheid. Voor hen zijn er geen keuzes te maken.

Kritische vragen

Binnen het bestuur is dit onderwerp natuurlijk ook hét gespreksonderwerp. Dagelijks houden we elkaar op de hoogte en evalueren we de situatie. Ieder van ons houdt een lijstje bij met vragen die bij ons op komen. Deze hebben betrekking op de communicatie vanuit UMCU, de psychosociale ondersteuning, de juridische afwikkeling, etc. De gesprekken met de direct getroffenen helpen ons bij het stellen van nieuwe vragen of om de vragen verder toe te spitsen.

Contact met UMC

De voor de afdeling verantwoordelijke gynaecoloog neemt contact met mijn collega José op en zo zitten onze voorzitter Patricia, José en ik op een middag met een zevental mensen – 5 artsen, de woordvoerder en de voorzitter van de cliëntenraad – van het UMC Utrecht om de tafel om antwoord te krijgen op onze vragen. Het UMC probeert ons de situatie zo helder mogelijk te schetsen en we spreken af dat we nauw contact zullen onderhouden over de situatie. Wij gaan aan de slag met de antwoorden, die we natuurlijk op onze website willen opnemen.

Wachtlijst

Helaas heeft de situatie ook gevolgen voor alle fertiliteitspatiënten van UMCU omdat het laboratorium wegens het onderzoek niet op volle kracht kan draaien. Dit is vervelend, we hopen voor die mensen dat de achterstand weer snel ingelopen kan worden.

Jullie input blijft belangrijk

Deze situatie rondom de procedurefout is uitzonderlijk. Gelukkig maar! Ook wij, als Freya, kunnen hiervan leren. Wij blijven de situatie volgen. Heb jij vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven? Of heb je zorgen waarover je met iemand van gedachten wilt wisselen? Mis je iets in onze communicatie hierover? Laat het ons weten! Wij zijn er voor jou.

Marjolein Grömminger

Geef een reactie