Eiceldonatie in het buitenland

Hieronder delen wij de informatie die bij ons bekend is over eiceldonatie in het buitenland.

Geen kwaliteitsoordeel van Freya

Er zijn veel klinieken in het buitenland die eiceldonatie aanbieden voor buitenlandse patiënten. Helaas is het voor Freya niet mogelijk een kwaliteitsoordeel te geven over buitenlandse klinieken. Wanneer je je tot een kliniek in het buitenland wilt wenden, raden wij je aan om voorzichtig te zijn. Informeer jezelf goed en vraag op zijn minst ervaringen van andere patiënten, bijvoorbeeld via het forum eiceldonatie.

Maak bewuste keuzes

Uitbuiting

Freya vindt dat je je moet realiseren dat in sommige landen zeer arme mensen wonen, die door middel van eiceldonatie aan geld proberen te komen. Hun eigen gezondheid kan daarbij ondergeschikt worden gemaakt aan het geld. In Nederland worden bepaalde eisen aan de donor gesteld met als doel de veiligheid van donor, kind en wensmoeder voorop te stellen.

Anoniem of niet

Anonieme eiceldonatie is sinds 2004 in Nederland bij wet verboden, de donor wordt door het behandelend ziekenhuis geregistreerd bij de Stichting Donorgegevens. In sommige landen is anonieme donatie wel toegestaan. Informeer jezelf goed over de mogelijke gevolgen voor het kind, voordat je een behandeling ondergaat. Het is daarbij tevens belangrijk je te realiseren dat anonimiteit met de huidige en toekomstige DNA-technieken in de toekomst mogelijk niet gegarandeerd kan worden.

Meerlingen

Vraag na wat het embryotransfer beleid is in de buitenlandse kliniek. In sommige landen worden nog méér dan twee embryo’s in de baarmoeder geplaatst. Artsen in Nederland (en een heleboel andere landen) vinden dit onverantwoord. Hier is het maximum aantal twee, maar in de meeste gevallen slechts één embryo. De reden is de kans op complicaties bij meerlingzwangerschappen (zeker bij grotere meerlingen, maar ook al bij tweelingen). Een meerlingzwangerschap geeft namelijk meer kans op vroeggeboorte en helaas ook sterfte, een laag geboortegewicht, problemen rond de geboorte, keizersnede en verhoogt de kans op opname op een afdeling voor vroeggeboorten. Dit alles geeft ook op latere leeftijd meer kans op problemen in de ontwikkeling van deze kinderen en dus ook voor de ouders. Daarnaast is voor de vrouw een meerlingzwangerschap een grote aanslag op haar lichaam en ook in sociaal en financieel opzicht kan dit mensen in problemen brengen.

Commerciële zorg

In bijna alle andere landen is de (fertiliteits)zorg zeer commercieel. Dat kan betekenen dat er geschermd wordt met (hoge) slagingskansen en dat er allerlei extra’s voor veel geld worden aangeboden. Tevens kunnen de prijzen aanmerkelijk verschillen per kliniek.

Of de aangeboden extra’s – ook wel add-ons genoemd – je kans op zwangerschap verhogen staat niet vast. De autoriteit HFEA in het Verenigd Koninkrijk heeft een overzicht gemaakt (Engels) waarin staat beschreven wat er bekend is van de add-ons.

Voor wat betreft de slagingskansen is het belangrijk dat je weet wat het uitgangspunt is: als je bijvoorbeeld 30% kans hebt per gestarte behandeling, is je kans groter dan als je 30% kans hebt per embryotransfer.

Medewerking van gynaecologen in Nederland

Als je niet de hele behandeling in het betreffende land kunt doen, moet je een gynaecoloog in Nederland vinden die bereid is om een aantal testen op bijvoorbeeld HIV en hepatitis te doen, één of meerdere keren een echo te doen om de dikte van het baarmoederslijmvlies te meten en soms bloedonderzoek te doen.

De volgende klinieken in Nederland kunnen je wellicht (deels) ondersteunen tijdens dat proces. Er kunnen voorwaarden of beperkingen aan de ondersteuning zijn. Alle informatie in onze Monitor Fertiliteitszorg wordt door de klinieken zelf aangeleverd.

Lukt het niet een kliniek in Nederland te vinden, vraag dan ook bij de behandelend kliniek in het buitenland of zij vaker met een Nederlands ziekenhuis bij jou in de buurt hebben samengewerkt (en welke dat is).

In welke landen is eiceldonatie mogelijk?

Bekend is dat er mogelijkheden voor eiceldonatie zijn in de volgende landen: België, Spanje, Finland, Rusland, Oekraïne, Polen, Tsjechië, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Zuid Afrika. Hieronder vind je de bij ons bekende websites van klinieken in deze landen aan.

De organisatie FertiTravel kan je eventueel helpen bij de stap naar het buitenland.

N.B. Freya kan op geen enkele manier instaan voor de kwaliteit van buitenlandse klinieken!

Let op: de prijzen en begeleiding kunnen verschillen per kliniek. Pas op voor aanbiedingen (zoals gratis verblijf, of korting als je nú beslist), meestal betaal je daar uiteindelijk zelf de prijs voor.

België

België biedt de volgende mogelijkheden:

  • Eiceldonatie met een eigen donor
  • Ruildonatie; je neemt dan een eigen donor mee. De eicellen van jouw donor worden geruild met de eicellen van een andere, voor jou onbekende donor. Op deze manier wordt gezorgd voor anonimiteit zonder dat je lang op de wachtlijst hoeft te staan.
  • Anonieme eiceldonatie. Je kunt je op een (lange) wachtlijst laten zetten voor een anonieme donor

Een lijst van klinieken in België is te vinden bij De Verdwaalde Ooievaar, de Belgische patiëntenvereniging.

Spanje

In Spanje wordt eiceldonatie alleen met anonieme donoren gedaan. Het is daar bij wet verboden om niet-anoniem te doneren. Sommige klinieken in Spanje hebben een Nederlands- of Engelstalig deel op de website en in enkele gevallen is er ook Nederlands sprekend personeel. Onderstaande lijst is slechts een klein deel van de vele Spaanse klinieken die zich met fertiliteit bezighouden.

Tjechië

In Tjechië wordt eiceldonatie met anonieme donoren gedaan.

Cyprus

In Cypres wordt eiceldonatie met anonieme donoren gedaan.

Finland

In Finland is alleen niet-anonieme donatie mogelijk. Het kind kan vanaf zijn/haar 18e jaar de gegevens van de donor opvragen.

“According to the current Finnish Act on Assisted Fertility Treatments, all egg and sperm donors must be registered. This means that when a child born as a result of infertility treatment performed with donated eggs reaches the age of 18, he or she may contact the National Supervisory Authority for Welfare and Health and request information on the identity of the donor. The donation does not give rise to any legal right or obligation for donors or children born of such treatment. The right to receive information only applies to the child, provided that the parents have told the child of the use of donor eggs or sperm. The parents are not entitled to the information.”

Fertinova klinieken

Rusland/Portugal

In Rusland en Portugal wordt eiceldonatie met anonieme donoren gedaan. Er is onder meer een keten van klinieken die vestigingen heeft in o.a. St. Petersburg (Rusland), Turku (Finland) en Lissabon (Portugal): Avapeter. Voor Rusland is een visum nodig.

Groot-Brittannie

In Groot-Brittannië wordt eiceldonatie toegepast met niet-anonieme donoren, net als in Nederland. Men kan zich op een wachtlijst laten zetten voor een donor. De wachttijd is doorgaans lang en de kosten zijn hoog. De patiëntenvereniging kan nadere informatie geven over klinieken: Infertility Network UK

Verenigde Staten

In de VS wordt heel veel eiceldonatie gedaan. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt zelf een donor zoeken (er zijn een aantal websites waarop donoren zich aanbieden). Je kunt je ook inschrijven bij een kliniek en uit hun bestand met donoren een donor selecteren. Een IVF-behandeling in de VS is erg duur. Het is echter wel mogelijk om zelf de donor uit te zoeken die aan je wensen voldoet.
Een volledig anonieme donor behoort tot de mogelijkheden, maar het is soms ook mogelijk om een gesprek met de donor te hebben. Een tussenvorm is ook mogelijk. Dan worden bijvoorbeeld de gegevens van de donor bij een advocaat in bewaring gegeven zodat het kind die gegevens later kan achterhalen.

Overige informatie en fora: