Eiceldonatie in het buitenland

Hieronder delen wij de informatie die bij ons bekend is over eiceldonatie in het buitenland.

Geen kwaliteitsoordeel van Freya

Er zijn veel klinieken in het buitenland die eiceldonatie aanbieden voor buitenlandse patiënten. Helaas is het voor Freya niet mogelijk een kwaliteitsoordeel te geven over buitenlandse klinieken. Wanneer je je tot een kliniek in het buitenland wilt wenden, raden wij je aan om voorzichtig te zijn. Informeer jezelf goed en vraag op zijn minst ervaringen van andere patiënten, bijvoorbeeld via het forum eiceldonatie.

Maak bewuste keuzes

Uitbuiting
Freya vindt dat je je moet realiseren dat in sommige landen zeer arme mensen wonen, die door middel van eiceldonatie aan geld proberen te komen. Hun eigen gezondheid kan daarbij ondergeschikt worden gemaakt aan het geld. In Nederland worden bepaalde eisen aan de donor gesteld met als doel de veiligheid van donor, kind en wensmoeder voorop te stellen.

Anoniem of niet
Anonieme eiceldonatie is sinds 2004 in Nederland bij wet verboden, de donor wordt door het behandelend ziekenhuis geregistreerd bij de Stichting Donorgegevens. In sommige landen is anonieme donatie wel toegestaan. Informeer jezelf goed over de mogelijke gevolgen voor het kind, voordat je een behandeling ondergaat. Het is daarbij tevens belangrijk je te realiseren dat anonimiteit met de huidige en toekomstige DNA-technieken in de toekomst mogelijk niet gegarandeerd kan worden.

Meerlingen
Vraag na wat het embryotransfer beleid is in de buitenlandse kliniek. In sommige landen worden nog méér dan twee embryo’s in de baarmoeder geplaatst. Artsen in Nederland (en een heleboel andere landen) vinden dit onverantwoord. Hier is het maximum aantal twee, maar in de meeste gevallen slechts één embryo. De reden is de kans op complicaties bij meerlingzwangerschappen (zeker bij grotere meerlingen, maar ook al bij tweelingen). Een meerlingzwangerschap geeft namelijk meer kans op vroeggeboorte en helaas ook sterfte, een laag geboortegewicht, problemen rond de geboorte, keizersnede en verhoogt de kans op opname op een afdeling voor vroeggeboorten. Dit alles geeft ook op latere leeftijd meer kans op problemen in de ontwikkeling van deze kinderen en dus ook voor de ouders. Daarnaast is voor de vrouw een meerlingzwangerschap een grote aanslag op haar lichaam en ook in sociaal en financieel opzicht kan dit mensen in problemen brengen.

Commerciële zorg
In bijna alle andere landen is de (fertiliteits)zorg zeer commercieel. Dat kan betekenen dat er gegoocheld wordt met (hoge) slagingskansen en dat er allerlei extra’s voor veel geld worden aangeboden. Of deze extra’s – ook wel add-ons genoemd – je kans op zwangerschap verhogen staat niet vast. De autoriteit HFEA in het Verenigd Koninkrijk heeft een overzicht gemaakt (Engels) waarin staat beschreven wat er bekend is van de add-ons.

Medewerking van gynaecologen in Nederland

Als je niet de hele behandeling in het betreffende land kunt doen, moet je een gynaecoloog in Nederland vinden die bereid is om een aantal testen op bijvoorbeeld HIV en hepatitis te doen, één of meerdere keren een echo te doen om de dikte van het baarmoederslijmvlies te meten en soms bloedonderzoek te doen. Gynaecologen in kleinere regionale ziekenhuizen zijn eerder bereid om hieraan mee te werken. Bij klinieken die over een IVF-laboratorium beschikken (de vergunninghoudende IVF-klinieken) kun je doorgaans niet terecht voor dit soort deelbehandeling. Vraag ook bij de behandelend kliniek in het buitenland of zij vaker met Nederlandse ziekenhuizen hebben samengewerkt (en welke dat zijn).

In welke landen is eiceldonatie mogelijk?

Bekend is dat er mogelijkheden voor eiceldonatie zijn in de volgende landen: België, Spanje, Finland, Rusland, Oekraïne, Polen, Tsjechië, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Zuid Afrika. Hieronder vind je de bij ons bekende websites van klinieken in deze landen aan.

De organisatie FertiTravel kan je eventueel helpen bij de stap naar het buitenland.

 

N.B. Freya kan op geen enkele manier instaan voor de kwaliteit van buitenlandse klinieken!

België

België biedt de volgende mogelijkheden:

  • Eiceldonatie met een eigen donor
  • Ruildonatie; je neemt dan een eigen donor mee. De eicellen van jouw donor worden geruild met de eicellen van een andere, voor jou onbekende donor. Op deze manier wordt gezorgd voor anonimiteit zonder dat je lang op de wachtlijst hoeft te staan.
  • Anonieme eiceldonatie. Je kunt je op een (lange) wachtlijst laten zetten voor een anonieme donor

Een lijst van klinieken in België is te vinden bij De Verdwaalde Ooievaar, de Belgische patiëntenvereniging.

Spanje

In Spanje wordt eiceldonatie alleen met anonieme donoren gedaan. Het is daar bij wet verboden om niet-anoniem te doneren. Sommige klinieken in Spanje hebben een Nederlands- of Engelstalig deel op de website en in enkele gevallen is er ook Nederlands sprekend personeel.

Tjechië

In Tjechië wordt eiceldonatie met anonieme donoren gedaan.

Cyprus

In Cypres wordt eiceldonatie met anonieme donoren gedaan.

Finland

Anonieme donatie is niet meer toegestaan in Finland.

“According to the current Finnish Act on Assisted Fertility Treatments, all egg and sperm donors must be registered. This means that when a child born as a result of infertility treatment performed with donated eggs reaches the age of 18, he or she may contact the National Supervisory Authority for Welfare and Health and request information on the identity of the donor. The donation does not give rise to any legal right or obligation for donors or children born of such treatment. The right to receive information only applies to the child, provided that the parents have told the child of the use of donor eggs or sperm. The parents are not entitled to the information.”

Fertinova klinieken

Rusland/Portugal

In Rusland en Portugal wordt eiceldonatie met anonieme donoren gedaan. Er is onder meer een keten van klinieken die vestigingen heeft in o.a. St. Petersburg (Rusland), Turku (Finland) en Lissabon (Portugal): Avapeter. Voor Rusland is een visum nodig.

Groot-Brittannie

In Groot-Brittannië wordt in een aantal klinieken eiceldonatie toegepast. Anonieme donatie is er, net als in Nederland, niet meer toegestaan. Men kan zich wel op een wachtlijst laten zetten voor een donor. De wachttijd is doorgaans lang en de kosten zijn hoog. De patiëntenvereniging kan nadere informatie geven over klinieken: Infertility Network UK

Verenigde Staten

In de VS wordt heel veel eiceldonatie gedaan. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt zelf een donor zoeken (er zijn een aantal websites waarop donoren zich aanbieden). Je kunt je ook inschrijven bij een kliniek en uit hun bestand met donoren een donor selecteren. Een behandeling in de VS is erg duur. Het is echter wel mogelijk om zelf de donor uit te zoeken die aan je wensen voldoet.
Een volledig anonieme donor behoort tot de mogelijkheden, maar het is soms ook mogelijk om een gesprek met de donor te hebben. Een tussenvorm is ook mogelijk. Dan worden bijvoorbeeld de gegevens van de donor bij een advocaat in bewaring gegeven zodat het kind die gegevens later kan achterhalen.

Overige informatie en fora: