Embryo’s kweken voor wetenschappelijk onderzoek?

In de Embryowet is vastgelegd wat mag en niet mag met embryo’s. Het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek is verboden. Wetenschappers vinden dat het tijd wordt om de wet te verruimen.

Op 5 juni 2018 werd op aanvraag van de PvdA een hoorzitting gehouden door de vaste Kamercommissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer. Dertien experts waren uitgenodigd om tijdens dit rondetafelgesprek in debat te gaan met de commissieleden over het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoekers deelden hun meningen en inzichten betreffende een verruiming van de Embryowet. Die verruiming moet mogelijkheden scheppen om onderzoek te kunnen doen waarbij speciaal voor dit doel gekweekte embryo’s worden gebruikt. Doel van zulke onderzoeken is het valideren van de veiligheid en effectiviteit van bestaande vruchtbaarheidsbehandelingen, de uitkomsten van IVF-behandelingen verbeteren en erfelijke ziekten tegengaan.

Je kunt hier het debat over het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek terugkijken.

Voorafgaand aan het debat dienden de sprekers position papers in, waarin ze hun standpunt naar voren brengen in voorbereiding op de rondetafelbijeenkomst.

Zij maken onder andere duidelijk dat het wetenschappelijk onderzoek met embryo’s in Nederland met goede voorwaarden is omgeven. Elk onderzoek met menselijke cellen moet aan de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek CCMO worden voorgelegd. De angst voor wildgroei van technieken of ‘de doos van Pandora’ is daarom ongegrond.

Nederlandse artsen zijn terughoudend met het toepassen van nieuwe technieken, omdat de veiligheid voor de wensouder(s) en het kind hoog in het vaandel staat. In andere landen worden nieuwe technieken veel sneller geïntroduceerd, veelal doordat commerciële doelen een rol spelen. Die voorzichtigheid moet een aanbeveling zijn voor de verruiming van de Embryowet. Daarnaast is het gewenste onderzoek met gekweekte embryo’s juist ook bedoeld om de veiligheid van nieuwe technieken te bewijzen!

Deelnemers aan het debat:

Blok 1: artsen/onderzoekers/wetenschap (13.00 – 14.30 uur)
1. Dhr. S. Repping, hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie (UvA)/hoofd Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (AMC)
2. Dhr. S. Mastenbroek, klinisch embryoloog en onderzoeker (AMC)
3. Mw. S. Chuva de Sousa Lopes, fundamenteel onderzoeker (LUMC)
4. Mw. C. de Die-Smulders, klinisch geneticus (MUMC)
5. Mw. A. van Montfoort, onderzoeker en embryoloog (UMCG/MUMC)
6. Mw. L. van der Westerlaken, klinisch embryoloog (LUMC) en voorzitter Vereniging voor klinische embryologie (KLEM)

Blok 2: medisch ethische aspecten (14.40 – 16.10 uur)
7. Dhr. G. de Wert, hoogleraar biomedische ethiek (Universiteit Maastricht)
8. Dhr. W. Dondorp, senior onderzoeker (Universiteit Maastricht)
9. Mw. A. Bredenoord, hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie (Universiteit Utrecht)
10. Mw. M. Schermer, voorzitter van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad
11. Mw. H. te Molder, voorzitter van de subcommissie ethiek en maatschappelijke aspecten van de commissie genetische modificatie (COGEM)
12. Mw. B. van Beers, universitair hoofddocent Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis, (Vrije Universiteit)
13. Dhr. Th. Boer, bijzonder hoogleraar Ethiek van de zorg, (Theologische Universiteit Kampen)

Aanwezigen van de Tweede Kamercommissie:

Wat vooraf ging

De Embryowet dateert van 2002. Destijds werd hierin gesteld dat er een voorlopig verbod was op het tot stand brengen van embryo’s speciaal voor wetenschappelijk onderzoek. Het voornemen destijds was dat dit verbod tijdelijk zou zijn en dat het kon worden opgeheven of versoepeld, bijvoorbeeld wanneer medisch-technologische ontwikkelingen daar aanleiding toe zouden geven. Tot nu toe is het verbod echter niet opgeheven. In mei 2016 stelde Minister Schippers voor om de wet te verruimen om het kweken van embryo’s mogelijk te maken. Meer hierover kun je lezen in een artikel uit NRC 31-5-2016.

In het huidige regeerakkoord is echter geen ruimte voor verruiming van de Embryowet. Er is geen consensus binnen het kabinet over medische-ethische kwesties als embryo’s kweken.

Wil je meer lezen?

Geef een reactie