Stroomstoring Erasmus MC

UPDATE 18 juni

Vanaf vandaag is het vruchtbaarheidscentrum weer volledig operationeel. Het IVF laboratorium en het Vruchtbaarheidscentrum zijn weer in de lucht; de polikliniek blijft nog 1 tot 2 weken buiten werking.

Vanaf 19 juni worden weer embryo’s teruggeplaatst, vinden de puncties weer plaats en worden behandelingen weer opgestart.

UPDATE 13 juni

Freya heeft contact gehad met Erasmus MC en we kunnen jullie nader informeren over de consequenties van de stroomuitval van gisteren:

  • De noodstroom heeft het in het lab overgenomen, waardoor de cryo’s (ingevroren embryo’s) geen gevaar hebben gelopen.
  • De verwachting is dat er tot en met zondag in Erasmus MC geen puncties, IUI-behandelingen en embryoterugplaatsingen (vers en cryo’s) worden uitgevoerd. Erasmus MC neemt contact op met alle patiënten die het betreft.
  • Verse embryo’s die als gevolg van de calamiteit niet kunnen worden teruggeplaatst, zullen worden ingevroren.
  • Voor lopende behandelingen zijn met ziekenhuizen in de omgeving afspraken gemaakt; patiënten kunnen daar een eicelpunctie ondergaan.
  • TESE-behandelingen worden uitgesteld in verband met de specifieke expertise van Erasmus op dit gebied.
  • Echospreekuren gaan gewoon door op andere locaties binnen het Erasmus MC, zodat lopende behandelingen zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden.
  • Uitgevallen spreekuren (intake IVF en stafspreekuren) zullen volgende week in de avond worden ingehaald.

De meest actuele informatie is te lezen op de website van Erasmus MC.

 

Erasmus MC is getroffen door een stroomstoring die (onder andere) gevolgen heeft voor de behandelingen in het vruchtbaarheidscentrum. Freya is uiteraard geschrokken van de berichtgeving over de calamiteit.

Het laatste nieuws op de website van Erasmus MC is van 19.00 uur:
 
“UPDATE 19.00 uur
Gebouw Ba (waar de poliklinieken gynaecologie, urologie en het vruchtbaarheidscentrum gevestigd zijn) blijft zeker deze week buiten bedrijf. De geplande zorg wordt in andere ruimten voortgezet. Patiënten die het betreft worden gebeld en er zijn gastvrouwen en -heren bij de ingang van het Ba-gebouw om hen de weg te wijzen naar de alternatieve spreek- en onderzoekkamers.
De stoominstallatie wordt zo snel mogelijk gerepareerd maar dit vergt specialistische kennis. Pas als al het water is weggepompt kan er een inspectie plaatsvinden. Vermoedelijk is de installatie deze week in bedrijf. Tot die tijd is er geen warm tapwater en wordt het operatiegereedschap in andere ziekenhuizen gesteriliseerd.”
 
Freya heeft de vragen die deze situatie bij ons oproept, voorgelegd aan het voortplantingscentrum. We hopen op spoedige beantwoording.
 
Wij willen iedereen die door deze storing getroffen wordt laten weten dat we aan jullie denken. We begrijpen de impact van deze boodschap maar al te goed. Veel sterkte voor iedereen die het treft!
 
Zodra wij meer weten, laten we het jullie horen.
Update 13 juni
Het volgende bericht is te lezen op de website van Erasmus:

“Storingen stoom en stroom verholpen

De stoominstallatie in de nieuwbouw is weer in bedrijf.

Alle patiënten hebben weer warm water en de centrale sterilisatie is weer operationeel. Het operatieprogramma is normaal opgestart. De patiëntenzorg in het oude gebouwdeel (poli’s gynaecologie, urologie, vruchtbaarheidscentrum) is verplaatst naar alternatieve locaties in de nieuwbouw en kan ongestoord voortgang vinden.

gepubliceerd: 13 juni 2018.”

Een gedachte over “Stroomstoring Erasmus MC

Geef een reactie