Endometriose richtlijn: Informatie voor vrouwen met endometriose

De Europese beroepsorganisatie ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) heeft een richtlijn opgesteld voor de behandeling van endometriose. Van deze richtlijn is nu, met medewerking van de Nederlandse en Belgische patientenverenigingen voor endometriose, ook een patiëntenversie beschikbaar.

Waarom een patiëntenversie?

Richtlijnen van artsen zijn lastig te lezen doordat er veel medische terminologie gebruikt wordt. Er staat echter wel belangrijke en betrouwbare informatie in, die ook de patiënt van pas kan komen. De richtlijn beschrijft, op basis van wetenschappelijk bewijs, welke behandeling het best past in een bepaalde situatie.

In deze patiëntenversie wordt de richtlijn in begrijpelijke taal uitgelegd. Deze informatie is belangrijk voor patiënten die betrokken willen worden bij hun zorg. Door inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken van de endometriosezorg krijg je meer kennis over je eigen weg door het medische traject. Hierdoor kun je zelf goed geïnformeerde beslissingen nemen over je gezondheid.

PDF: ESHRE informatie voor vrouwen met endometriose

 

Geef een reactie