IVF-cijfers 2018

Beeld Martine van der Voort

Het overall* zwangerschapspercentage na IVF is in Nederland nog nooit zo hoog geweest als in 2018. Hierbij is het aantal meerlingzwangerschappen, dat als complicatie van een IVF/ICSI-behandeling wordt gezien, gedaald. Het overall succespercentage van IVF/ICSI per cyclus nam in 2018 ten opzichte van 2017 toe van 36,2% naar 36,5%. Het percentage IVF-meerlingen kwam op 2,9%, een wereldwijd laagterecord.

* Het overall zwangerschapspercentage is het cumulatieve zwangerschapscijfer van de verse + cryo cycli zwangerschappen, gedeeld door het aantal gestarte verse cycli. Het geeft een indruk van kans op zwangerschap per poging (dus inclusief cryo).

Meer informatie vind je op de website van de NVOG.

Voor een overzicht per kliniek en de resultaten van eerdere jaren kun je terecht op de website van De Gynaecoloog.

NB. Het is verleidelijk om te kiezen voor de kliniek met het hoogste slagingspercentage. Toch is een kanttekening hierbij op zijn plaats; deze cijfers zijn niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Er zijn factoren die eventuele verschillen kunnen verklaren:

  • de soort patiënten verschilt per kliniek. Factoren die van invloed zijn op de slagingskans van een IVF-behandeling zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de vrouw, de duur van de kinderwens en/of het aantal eerdere behandelingen
  • bepaalde behandelingen worden niet in iedere kliniek uitgevoerd (denk aan ICSI-behandelingen met chirurgisch verkregen zaad, pre-implantatie genetische diagnostiek, etc.). Deze behandelingen hebben doorgaans een lagere kans van slagen waardoor het cijfer van de kliniek lager uitvalt

Kortom: de slagingspercentages zijn niet goed met elkaar te vergelijken als je niet de exacte achtergrond van de kliniek en de patiëntenpopulatie kent.

Geef een reactie