KID blijft vergoed voor alleenstaanden en lesbische paren

Op 1 januari 2020 treedt een nieuwe regeling in werking voor vergoeding van inseminatie met donorzaad (KID) voor alleenstaande vrouwen en lesbische paren. Hiermee komt een einde aan de onduidelijkheid want KID blijft vergoed voor alleenstaanden en lesbische paren met kinderwens.

Subsidieregeling


De vergoeding komt vanuit een speciale subsidieregeling en niet langer vanuit de basisverzekering. Het doel van deze subsidieregeling is het bekostigen van behandelingen door middel van kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek als eerste stap in het zorgtraject, voor vrouwen zonder mannelijke partner.
Van 1 januari tot 31 maart loopt de vergoeding in praktijk nog via de zorgverzekeraars. Zo krijgen de klinieken de tijd om zich voor te bereiden op de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling. De administratieve lasten voor de regeling liggen namelijk bij de klinieken.

Wat betekent de subsidieregeling concreet?

De vergoeding omvat maximaal 12 KID-behandelingen per te realiseren zwangerschap. De kliniek kan alleen aanspraak maken op de subsidie als ze een eenmalige eigen betaling van € 192,50 in rekening brengen aan de vrouw. Dit bedrag is gebaseerd op de helft van het eigen risico bij de basisverzekering.
De redenering hierachter is dat mogelijk een deel van de vrouwen het eigen risico al heeft gebruikt en een deel niet, maar dit niet te controleren is per individu. Door de eigen betaling te vragen is er wel een drempel om oneigenlijk gebruik te maken van de subsidieregeling zonder vrouwen die er gebruik van maken te veel te benadelen.

Eigen bijdrage plus rietjes

Om te voorkomen dat vrouwen op twee manieren een eigen bijdrage betalen, is de eigen betaling in de subsidieregeling gekoppeld aan het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek.
Als de vergoeding voor het basis OFO uit de subsidieregeling komt, betaalt de vrouw 192,50 eigen bijdrage. Dit betaal je rechtstreeks aan de kliniek (pin-betaling of factuur).
Als een uitgebreidere variant van het OFO (2) nodig is, betaalt de vrouw het eigen risico van de basisverzekering.

De kosten van ongeveer € 150–€ 200 per poging voor een rietje met donorsemen zijn in de huidige situatie, waarbij uit de basisverzekering wordt vergoed, voor eigen kosten van de vrouw en worden dus ook niet vergoed via deze subsidieregeling.

Wat voorafging

In februari 2019 maakt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend dat een KID-behandeling voor vrouwenparen en single vrouwen niet meer vergoed wordt. De aanleiding hiervoor is dat het Zorginstituut oordeelt dat er in deze gevallen geen sprake is van een medische indicatie en er daarom geen beroep kan worden gedaan op de basisverzekering.

In de bekendmaking staat: “Gelet op het feit dat in de praktijk de afgelopen jaren, ondanks het ontbreken van een grondslag hiervoor in de Zvw, KID-behandelingen voor vrouwen zonder mannelijke partner wel vergoed werden, en vanwege de breed gedeelde politieke en maatschappelijke wens om deze KID-behandelingen toegankelijk te houden, heeft de Minister voor Medische Zorg besloten om deze vrouwen daarin tegemoet te komen door middel van een subsidieregeling. Dit is in de Kamerbrief van 20 juni 2019 kenbaar gemaakt.”

Andere doelgroepen waarbij de medische indicatie ontbreekt voor een bepaalde vruchtbaarheidsbehandeling, zoals bijvoorbeeld een mannenpaar dat met behulp van een draagmoeder een kinderwens wil vervullen, komen niet in aanmerking.

Wil je meer lezen over KID?

Lees hier de informatie van de overheid over deze regeling: publicatie Staatscourant 6-12-2019

Geef een reactie