Kamervragen over vergoeding eiceldonatie

Onlangs schreven wij dit artikel, waarin we het ontbreken van vergoeding voor eiceldonatie aankaarten. Voor eiceldonatie moet je namelijk zelf betalen, ook al is er sprake van een duidelijke medische indicatie (zoals vervroegde overgang of ontbreken van eicellen door behandeling voor kanker).
Ons stuk was reden voor Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) om schriftelijke vragen te stellen aan minister voor Medische Zorg Bruno Bruins.

Dit zijn de betreffende Kamervragen, die op 15 mei 2019 werden ingediend:

1.

Bent u op de hoogte van het feit dat er nog steeds een groep vrouwen is voor wie een vruchtbaarheidsbehandeling niet wordt vergoed?[1]

2.

Klopt het dat de IVF-behandeling bij eiceldonoren niet wordt vergoed? Zo ja, wat is het verschil met de vergoeding van de behandeling bij orgaandonatie?

3.

Wat zou het kosten om bij vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen die geen goede eicellen hebben ten gevolge van kanker of vervroegde overgang de behandeling bij de donor voortaan wel te vergoeden?

4.

Bent u bereid nu u besloten heeft vruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaande en lesbische vrouwen te vergoeden, ook de vruchtbaarheidsbehandeling voor vrouwen te vergoeden die geen goede eicellen hebben ten gevolge van kanker of vervoegde overgang? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet en wat is het verschil dan met de eerder genoemde groep?

4.

Bent u het met mij eens dat de redenering dat de behandeling voor deze vrouwen bij de eiceldonor plaatsvindt en daarom niet onder de door u gebruikte voorwaarde “medische noodzaak” valt niet logisch is, aangezien in deze gevallen juist sprake is van een medische indicatie bij de wensouder die alleen kan worden “behandeld” door het aanbod van de donor?

—————–

Wij wachten in spanning wat de minister hierop antwoordt. We houden jullie op de hoogte!

Artikel in Vrouw – Merel (30) heeft een kinderwens: waarom wordt eiceldonatie niet vergoed?

Geef een reactie