Onderzoek naar behoeften in de kraamweek na subfertiliteit

Heb je andere behoeften in de kraamweek als je zwanger bent geworden na een fertiliteitstraject?

Merel Gmelig Meyling en Luciëne Vedder, derdejaars verloskunde studenten aan de verloskunde academie in Groningen, deden kwalitatief onderzoek (voor hun bachelorthese) naar hoe vrouwen die een kindje hebben gekregen na een fertiliteitsbehandeling de kraamweek ervaren en of dit anders is dan vrouwen die normaal zwanger zijn geworden.

Hiervoor interviewden zij 5 vrouwen. Ze gingen bij deze vrouwen thuis langs om hen te bevragen over hun ervaringen. Nadat alle interviews naast elkaar gelegd werden, kwamen zij tot 4 thema’s:

1) Behoefte aan geïndividualiseerde zorg

Dit houdt in dat vrouwen behoefte hebben aan zorg die op hen is afgestemd. Hierbij werden drie sub-thema’s gevonden:
• continuïteit van zorgverlener
• uitgebreider contact met de zorgverlener
• begrip van de zorgverlener
Vrouwen gaven aan het fijn te vinden als ze steeds dezelfde zorgverlener zagen, ze gaven aan dat zij ook na de kraamweek nog behoefte hadden aan contact met de zorgverlener en dat ze het fijn vonden als er geprobeerd werd begrip te tonen voor de situatie.

2) Behoefte aan informatie

Vrouwen gaven aan dat zij veel informatie wilden en ook betrouwbare informatie zochten. Vrouwen wilden ook informatie over de lange termijn en het liefst informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

3) Transitie naar het ouderschap

Hiermee bedoelen we de overgang van samen zijn naar het hebben van een kindje. Hierbij kwamen de volgende sub-thema’s naar voren:
• omgaan met de verantwoordelijkheid voor het kindje
• de onwerkelijkheid dat er nu eindelijk een kindje is
• de onzekerheden van het vroege ouderschap
Vrouwen gaven aan dat ze niet konden bevatten dat er eindelijk een kindje was en dat deze ook bij hen bleef. Ook gaven vrouwen aan niet goed voorbereid te zijn op het daadwerkelijk hebben van een kindje omdat ze er zo lang op hebben moeten wachten.

4) Behoefte aan bevestiging

Ook bij dit thema kwamen drie sub-thema’s naar voren:
• erkenning van de omgeving
• bevestiging van de realiteit
• erbij horen
Vrouwen wilden heel graag laten zien aan hun omgeving dat ze een kindje hadden en ze wilden bevestiging dat het echt waar was dat ze zwanger waren en nu een kindje hebben. Daarbij zeiden ze het gevoel te hebben er nu bij te horen, ze horen bij de groep van ‘de ouders’. Mooi voorbeeld wat genoemd werd hierbij was dat vage kennissen nu vragen hoe het gaat en nieuwsgierig zijn naar het kind terwijl ze voor de zwangerschap geen gesprek aangingen.

De conclusie die wij hieruit hebben getrokken is dat vrouwen die een kindje hebben gekregen na een fertiliteitsbehandeling in principe normale kraamvrouwen zijn maar dat zij wel extra behoeftes hebben op psychosociaal gebied. Hier kan de verloskundige tijdens de zwangerschap al een belangrijke rol in spelen. In het onderwijs dat wij als verloskundigen in opleiding krijgen wordt nog te weinig stilgestaan bij de effecten van een fertiliteitsbehandeling op de cliënte. Hierin zou dus nog veel winst behaald kunnen worden zodat de verloskundige meer kennis en inzicht krijgt over de effecten op psychosociaal gebied.

Wil je meer lezen?

Geef een reactie