Persbericht: 40 jaar IVF: Tijd voor meer kennis over (on)vruchtbaarheid

Van 5-11 november vindt voor de derde keer de Week van de Vruchtbaarheid plaats. Fertility Europe – de overkoepelende Europese organisatie – roept op tot het creëren van meer openheid over vruchtbaarheidsproblemen, verbetering van de kennis over vruchtbaarheid en meer begrip voor het verdriet dat gepaard gaat met ongewilde kinderloosheid. Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, geeft in Nederland inhoud aan deze themaweek.

(On)vruchtbaarheid in cijfers

  • 1 op de 6 stellen raakt niet binnen een jaar zwanger
  • 25 miljoen inwoners van de Europese Unie hebben te maken met vruchtbaarheidsproblemen
  • In Nederland is 1 op de 30 kinderen ontstaan via IVF
  • Wereldwijd zijn er sinds de eerste IVF-baby (Louise Brown) in 1978 ruim 8 miljoen IVF-baby’s geboren

Cijfers die er niet om liegen. Toch krijgen mensen bij wie zwanger worden niet vanzelfsprekend is, nog steeds te maken met onbegrip en ervaren ze een taboe. Bovendien is in meerdere Europese landen nog een gebrek aan informatie en zijn behandelingen niet voor iedereen toegankelijk.

Focus Europese campagne: Happy Birthday!

Binnen Europa lanceren we in de Week van de Vruchtbaarheid de #HappyBirthday campagne. Aanleiding is de 40everjaardag van Louise Brown. Zij is de allereerste IVF-baby die precies 40 jaar geleden, in 1978, het levenslicht zag.

Hoe vaak per jaar zeggen we ‘Happy Birthday’? Zo’n simpel zinnetje, maar met een grote betekenis. Zeker als je niets liever wilt dan een kindje krijgen. Dan kijk je immers enorm uit naar de geboortedag van je kindje. Voor 1 op de 6 gaat er een medisch traject aan vooraf voordat ze eindelijk ‘happy birthday’ kunnen zeggen tegen het zo gewenste kindje. Voor anderen blijft het bij een droom.

Hoe kun je de campagne ondersteunen?

Freya communiceert op de diverse social media met de hashtag #WeekvandeVruchtbaarheid en #FertilityWeek2018. Neem deel aan het gesprek en/of deel de uitingen. Toch is bekendheid voor dit belangrijke thema nog maar de helft. We roepen namelijk met de call to action ook de beleidsmakers in de Europese Unie op om dit thema op de agenda te zetten, onder meer om zodoende in de hele EU o.a. een veilige, rechtvaardige en gelijkwaardige toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen te krijgen.

Achtergrond Week van de Vruchtbaarheid

Deze week is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor een belangrijk thema dat zo veel mensen persoonlijk raakt: omgaan met alle facetten van vruchtbaarheidsproblemen. De impact van niet zwanger raken is groot en op allerlei aspecten van je leven voelbaar. Freya behartigt in Nederland de belangen. Wij doen dit o.a. met gedegen informatie en lotgenotencontact.

Geef een reactie