Onderzoek: vergroot meer eicellen de kans bij IVF bij vrouwen vanaf 38 jaar?

Onderzoekers uit Spanje bekeken de relatie tussen het aantal eicellen dat bij de punctie werd gevonden en de succeskans op een levend geboren kind bij 4570 vrouwen vanaf 38 jaar.

Het onderzoek

De onderzoeksvraag was: is er een relatie tussen het aantal eicellen bij IVF en het cumulatieve aantal levend geboren kinderen bij vrouwen vanaf 38 jaar?

Om deze vraag te beantwoorden bekeken onderzoekers, verbonden aan Dexeus University Hospital te Barcelona, de gegevens achteraf van de eerste IVF-behandeling inclusief transfers van ingevroren eicellen van 4570 vrouwen van 38 jaar en ouder.

Het resultaat

Volgens de onderzoekers neemt vanaf 38 jaar het cumulatief aantal levend geborenen sterk af met de toename van de leeftijd. Het meest duidelijk wordt deze afname op de leeftijd van 42-43 jaar en er is duidelijk bewijs voor nutteloosheid van IVF bij vrouwen vanaf 44 jaar.

  • 25,9% bij 38-39 jaar
  • 16,4% bij 40-41 jaar
  •   7,0% bij 42-43 jaar
  •   1,2% vanaf 44 jaar

Hoe hoger het aantal eicellen dat werd verkregen, des te hoger de slagingskans; dit is duidelijker tot en met 41 jaar en er werd geen voordeel meer gezien van een hoger aantal eicellen vanaf 44 jaar.

Wat betekent dit?

De conclusie van de onderzoekers is dat vrouwen boven de 43 geen voordeel hebben van een groter aantal eicellen voor wat betreft het aantal levend geboren kinderen. Ze stellen dat deze vrouwen een IVF-behandeling met eigen eicellen zou moeten worden afgeraden. Voor andere leeftijdsgroepen zijn ze van mening dat het advies afhangt van de leeftijd en de verwachte ovarium response.

 

Wil je meer lezen?

Bron: Marta Devesa, Rosa Tur, Ignacio Rodríguez, Buenaventura Coroleu, Francisca Martínez, Nikolaos P Polyzos; Cumulative live birth rates and number of oocytes retrieved in women of advanced age. A single centre analysis including 4500 women ≥38 years old, Human Reproduction, , dey295, https://doi.org/10.1093/humrep/dey295

Geef een reactie