Laboratoriumwaarden

Wanneer er onderzoeken worden uitgevoerd naar vruchtbaarheid, worden er ook vaak waardes bepaald van diverse zaken. Het interpreteren en toelichten van deze gegevens is een taak van de arts. We geven op deze pagina wel enkele tabellen om – voor zover mogelijk – in algemene zin informatie te verstrekken over de laboratoriumwaarden. Normaalwaarden laboratoriumonderzoek In […]

Vruchtbaarheidsproblemen bij de man

De informatie in deze brochure wordt momenteel geactualiseerd.   Vruchtbaarheidsproblemen bij de man brochure nr. 3 Inleiding Bij ongeveer 30% van de paren waarbij een zwangerschap uitblijft, blijkt de oorzaak te liggen bij de mannelijke partner. Bij mannen is er vrijwel nooit sprake van algehele onvruchtbaarheid (infertiliteit), maar van verminderde vruchtbaarheid (subfertiliteit) doordat de kwaliteit van het sperma […]

Vruchtbaarheidsonderzoeken

De informatie in deze brochure wordt momenteel geactualiseerd. Vruchtbaarheidsonderzoeken brochure nr. 2 Inleiding Na één jaar regelmatig onbeschermd seksueel contact is ongeveer 80% van de paren zwanger. Eén op de zes paren krijgt te maken met problemen rondom kinderwens en vruchtbaarheid. Globaal ligt bij 30% van de doorverwezen paren de oorzaak bij de vrouw, bij […]

Diagnose stellen

Bij je eerste bezoek aan de gynaecoloog start een uitgebreid onderzoek naar de reden van uitblijvende zwangerschap. Dit wordt Oriënterend Fertiliteitsonderzoek (of kortweg OFO) genoemd. Na diverse testen volgt in de meeste gevallen een diagnose. Als de gynaecoloog voldoende aanleiding ziet om een behandeling te starten, wordt er een behandelplan opgesteld. De diagnose Het doel […]