Vernieuwd patiëntportaal LUMC verbetert contact en eigen regie bij vruchtbaarheidsbehandeling

Freya heeft onderstaand bericht ontvangen ter verspreiding.

Het Voortplantingscentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebruikt sinds 2019 het nieuwe patiëntportaal mijnLUMC. Daardoor hebben patiënten betere inzage in hun dossier en regie over hun eigen zorg. Het LUMC is het eerste universitair medisch centrum in Nederland dat werkt met een persoonlijk digitaal zorgtraject voor fertiliteit.

Fertiliteitsarts Sandra Dieben: “Omdat patiënten in het Voortplantingscentrum een intensief traject doorlopen, hebben ze in korte tijd veel contact met zorgverleners. Wij vinden het daarom belangrijk om hen goed te informeren en makkelijk in contact te komen. mijnLUMC vervult die functies, waardoor patiënten beter voorbereid naar hun afspraken komen. Eigenlijk is het portaal een soort reisgids: de patiënt krijgt meer begeleiding en de informatie sluit aan op wat iemand op dat moment in de behandeling nodig heeft.” 

Handige tijdlijn en e-consulten

Op een tijdlijn in mijnLUMC staan belangrijke momenten in het persoonlijke zorgtraject van de patiënt, zoals een aanstaande afspraak of behandeling. De patiënt kan zien met wie de afspraak is en wat er gaat gebeuren. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld veelgestelde vragen en labuitslagen in het patiëntportaal te vinden. Bovendien zijn e-consulten mogelijk. Die zijn een vervanging van telefonisch contact, dat op verzoek overigens nog steeds mogelijk is. Bij het Voortplantingscentrum zijn e-consulten helemaal ingeburgerd: er vinden gemiddeld bijna 250 e-consulten per maand plaats door patiënten die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.

Waardevol effect van portaal

De patiënt en zorgverlener worden dankzij mijnLUMC echt partners tijdens een behandeling, zegt Sandra Dieben. “Als een patiënt eigenaar wordt van zijn zorgproces en een gevoel van controle krijgt, spreekt hij of zij op een gelijkwaardiger niveau met de arts. In een langdurig en complex zorgtraject is dat niet alleen waardevol voor de patiënt, maar ook voor de arts. Die kan uitslagen of brieven inhoudelijker met de patiënt bespreken.”

Positieve reacties

Patiënten zijn erg te spreken over het digitale portaal. Zo zijn ze positief over de snelheid waarmee bijvoorbeeld bloeduitslagen worden gedeeld. Ook het e-consult valt in goede aarde. Een telefoongesprek is niet altijd even handig of prettig, gaf een patiënt aan. Patiënt Magdalena is na haar tweede IVF-behandeling zes weken zwanger. Zij vindt de informatie in mijnLUMC handig en overzichtelijk. “Ik kan inloggen wanneer het mij schikt, buiten mijn werktijden.” Over het e-consult zegt ze: “De bondige en duidelijke informatie over zaken als medicatie en vervolgafspraken kan ik in mijn vrije tijd rustig doornemen. Bovendien heb ik de mogelijkheid om op het e-consult te reageren, bijvoorbeeld om vragen te stellen aan de behandelend arts. Mijn man is dankzij het e-consult meer betrokken bij elke stap van de behandeling.”

Bij het LUMC wordt er op verschillende plaatsen gebruik gemaakt van mijnLUMC met een digitaal zorgtraject, onder andere bij de afdelingen Verloskunde en Neonatologie en bij het Transplantatie Centrum. In 2020 volgen er nog meer.

Geef een reactie