Uitbreiding vergoeding van behandelingen

Standpunt Freya vindt dat vruchtbaarheidsbehandelingen vergoed moeten blijven vanuit de basisverzekering en wil dat het aantal vergoede IVF/ICSI behandelingen wordt uitgebreid tot zes pogingen met single embryotransfer. Achtergrond Het huidige aantal van drie vergoede IVF/ICSI-pogingen is gebaseerd op kosten, niet op kansen. Bij paren zonder vruchtbaarheidsprobleem lukt zwanger worden op de natuurlijke manier immers ook […]

Drie IVF-pogingen vergoed

Vruchtbaarheidszorg wordt nogal eens gezien als een luxe die niet per definitie in aanmerking komt voor een goede (vergoedings)regeling. Onterecht natuurlijk! Een kinderwens is een keuze; een vruchtbaarheidsprobleem is dat beslist niet. Goed om te weten dat Freya vecht voor jouw belangen. En met succes! Freya staat in nauw contact met andere belanghebbende partijen zoals politiek, zorgverzekeraars […]

Vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen

Vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen BROCHURE NR. 14 Inleiding Sinds 2006 kent Nederland een zorgstelsel bestaande uit een basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Elke Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten, daarnaast kan hij ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten, waarmee bepaalde kosten worden gedekt die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed. Deze brochure bevat […]

Vergoeding ziektekosten bij behandelen buitenland

Overweeg je een behandeltraject in het buitenland, dan is het van belang dat je je goed voorbereidt. Ook wat betreft de vergoeding van het traject. Vraag vooraf toestemming bij de zorgverzekeraar Wie voor een vruchtbaarheidsbehandeling overweegt naar het buitenland te gaan, doet er verstandig aan om dit vooraf te melden bij zijn/haar zorgverzekeraar. Deze moet namelijk op voorhand toestemming geven […]

Vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen

Heb je recht op vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen? We zetten het voor je op een rij. Wat wordt vergoed? Sinds 1 januari 2013 zijn de volgende vergoedingen van toepassing: De kosten van de eerste drie IVF/ICSI-behandelingen per doorgaande zwangerschap, worden vanuit de Basisverzekering vergoed tot 43 jaar. Terugplaatsingen van embryo’s -als deze zijn ontstaan uit een […]