Pilot met ReceptIVFity test in Erasmus MC

Deze week start in Erasmus MC een pilot: de ReceptIVFity test wordt gedurende een periode van enkele maanden standaard aangeboden aan alle patiëntes in een IVF- of IVF/ICSI-traject.

 

PERSBERICHT 7-11-2018

Pilot gestart met nieuwe IVF-test in Erasmus MC.

Deze week gaat een pilot van start waarin de ReceptIVFity test standaard in het IVF-traject aangeboden wordt. De ReceptIVFity test voorspelt de succeskans van een IVF-behandeling en is sinds 2017 verkrijgbaar. Door de test standaard bij iedere behandeling af te nemen, krijgen vrouwen meer inzicht in hun kans op zwangerschap, voordat zij starten met een IVF/ICSI-behandeling.

Wat is ReceptIVFity?

Eind 2017 kwam een nieuwe test op de markt die de succeskans van een IVF- (of IVF/ICSI-) behandeling voorspelt: ReceptIVFity. Deze test analyseert – voorafgaand aan de IVF-behandeling – het vaginale microbioom. De samenstelling van deze bacteriële huishouding voorspelt de kans op succes van een IVF-behandeling. Bij een hoge ReceptIVFity score is de kans dat een vrouw zwanger wordt 52%; bij een lage score is dit slechts 5%. Het vaginale microbioom is veranderlijk door de tijd. In geval van een lage score kan geopteerd worden om de IVF-behandeling uit te stellen tot een later – gunstiger – moment.

Hoe werkt de pilot?

De pilot is een samenwerking van Erasmus MC (de kliniek die de IVF-test mede ontwikkelde), ARTPred (het ontwikkelbedrijf achter ReceptIVFity) en zorgverzekeraar CZ. De ReceptIVFity test wordt de komende maanden in Erasmus MC standaard aangeboden aan alle patiëntes in een IVF-traject (ook vrouwen die niet via CZ verzekerd zijn). Afhankelijk van de resultaten van de pilot, wordt deze verder uitgerold naar andere IVF-klinieken.

Voordelen voor patiënten en de IVF zorg

De pilot maakt inzichtelijk of het standaard aanbieden van de IVF-test een gunstig effect heeft op het IVF-traject. Uit een enquête – begin 2018 opgezet in samenwerking met patiëntenvereniging Freya – bleek de interesse voor de test onder patiëntes groot. Het is van grote waarde dat vrouwen beter inzicht hebben in hun kansen voorafgaand aan een IVF-behandeling. Zij zullen beter voorbereid en met meer vertrouwen het traject starten. Met de testuitslag kunnen vrouwen, samen met hun arts, tevens een weloverwogen beslissing nemen. Dat kan bijvoorbeeld uitstel van een volgende IVF/ICSI-poging zijn tot een moment dat de kans op succes groter is.

 

Wil je meer lezen?

receptivfity-test-beschikbaar

Geef een reactie